visa Mỹ J1

Cách xin visa Mỹ J1 chi tiết

Cách xin visa Mỹ J1 chi tiết

Mỗi loại visa của Mỹ đều tương ứng với mỗi mục đích khác nhau khi các cá nhân làm tờ đơn xin visa. Điều này cũng có nghĩa, thời hạn hiệu lực và thời gian lưu trú của từng loại v...