visa h1b là gì

Những thông tin cần biết và những quy định về loại visa H1B

Những thông tin cần biết và những quy định về loại visa H1B

Được đặt chân đến Hoa Kỳ luôn là ước mơ của rất nhiều người trên khắp thế giới bao gồm cả Việt Nam. Với chính sách đa phương hóa trong quan hệ ngoại giao nhằm thu hút nguồn nhân...