kết quả visa Hàn Quốc

Kiểm tra tình trạng và kết quả visa Hàn Quốc

Kiểm tra tình trạng và kết quả visa Hàn Quốc

Thông thường, bạn sẽ nhận được thông tin kết quả xin visa Hàn Quốc trong vòng 8 ngày. Trong khoảng thời gian đó, bạn có thể kết nối internet và kiểm tra kết quả visa Hàn Quốc củ...