Đặt vé trực tuyến


Đại sứ quán
Tại nước

#


Thủ tục xin thẻ tạm trú thăm thân (ký hiệu TT)
Chi phí làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài
Thủ tục gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài