Đặt vé trực tuyến


Đại sứ quán
Tại nước

#


Thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài
Thủ tục xin thẻ tạm trú thăm thân (ký hiệu TT)
Chi phí làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài